Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – Ánh Lửa 28 [C1 0247]

August 8 – 11, 2019

Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng thân mến,

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin gửi lời chào thân ái và bình an đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quy Trợ Tá, cùng tất cả quý anh chị em Huynh Trưởng trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chiếu theo các điều khoản trong Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I, được sự chấp thuận của cha Tuyên Úy Liên Đoàn và Ban Nghiên Huấn Trung Ương, nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin thông báo về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I “Ánh Lửa 28” với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Catoctin Mountain Park – Camp Round Meadow | 14840 Manahan Road, Sabillasville, MD 21780
 2. Thời Gian: Thứ Năm (5:00 PM) ngày 8 tháng 8 đến Chúa Nhật (1:00 PM) ngày 11 tháng 8 năm 2019
 3. Lệ Phí: $85 | Lệ phí trả qua hệ thống Venmo: TNTTLDDS hay PayPal: tntt.ldds@gmail.com Hoặc chi phiếu viết cho: Danuyen Lai)
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 9 tháng 6 năm 2019
 5. Điều Kiện: (1) 18 tuổi trở lên; (2) hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn; (3) có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy liên hệ; (4) trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
 6. Ghi Danh: Xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn.
 7. Liên Lạc: Tất cả các dự tuyển viên phải đăng ký với PT trên trang www.veym.net để lấy số thành viên. Thành viên trong LĐĐS xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn. Những thành viên ở nơi khác, xin gởi hồ sơ Đơn Tham Dự về email: bch@ldds.veym.net hoặc liên lạc với Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Sau khi nhận được đơn tham dự, Ban Huấn Luyện sẽ gửi chi tiết về bài tiền Sa Mạc cũng như hành trang cần thiết. Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào, Ban Chấp Hành Liên Đoàn rất mong quý cha Tuyên Úy cùng các Ban Chấp Hành Đoàn liên hệ cố gắng thúc đẩy và tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn tham dự và nhất là thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc Ánh Lửa 28 được thành công tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta đang thực hiện.

TM. Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô

 • Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
 • Liên Đoàn Trưởng

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Thiếu – Ánh Lửa 29 [[2T 0032]]

August 8 – 11, 2019

Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh và quý Huynh Trưởng thân mến,

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin gửi lời chào thân ái và bình an đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh cùng quý Huynh Trưởng các cấp trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chiếu theo các điều khoản trong Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II, được sự chấp thuận của cha Tuyên Úy Liên Đoàn và Ban Nghiên Huấn Trung Ương, nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin thông báo về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Thiếu “Ánh Lửa 29” với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Catoctin Mountain Park – Camp Round Meadow | 14840 Manahan Road, Sabillasville, MD 21780
 2. Thời Gian: Thứ Sáu (5:00 PM) ngày 9 tháng 8 đến Chúa Nhật (1:00 PM) ngày 11 tháng 8 năm 2019
 3. Lệ Phí: $85 | Lệ phí trả qua hệ thống Venmo: TNTTLDDS hay PayPal: tntt.ldds@gmail.com Hoặc chi phiếu viết cho: Danuyen Lai)
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 29 tháng 6 năm 2019
 5. Điều Kiện: (1) 19 tuổi trở lên; (2) đã có chứng chỉ Cấp I ít nhất là 3 tháng; (3) hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn; (4) có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy liên hệ.
 6. Ghi Danh: Xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn.
 7. Liên Lạc: Tất cả các dự tuyển viên phải đăng ký với PT trên trang www.veym.net để lấy số thành viên. Thành viên trong LĐĐS xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn. Những thành viên ở nơi khác, xin gởi hồ sơ Đơn Tham Dự về email: bch@ldds.veym.net hoặc liên lạc với Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Sau khi nhận được đơn tham dự, Ban Huấn Luyện sẽ gửi chi tiết về bài tiền Sa Mạc cũng như hành trang cần thiết. Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào, Ban Chấp Hành Liên Đoàn rất mong quý cha Tuyên Úy cùng các Ban Chấp Hành Đoàn liên hệ cố gắng thúc đẩy và tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn tham dự và nhất là thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc Ánh Lửa 29 được thành công tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta đang thực hiện.

TM. Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô

 • Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
 • Liên Đoàn Trưởng