SA MẠC ÁNH LỬA 30 PHOTOS

Sa Mạc Ánh Lửa 30 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I


Training Camp photos have been posted up on
Liền Đoàn Đaminh Saviô's Facebook Page

Visit the Google Photo Album for full resolution downloads.

SA MẠC ÁNH LỬA 30

Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I

Sa Mạc Ánh Lửa 30 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I

GET FIT FOR CHARITY FUNDRAISER

Bike, Walk or Run for a Good Cause!!

Get Fit for Charity 2020 Announcement Get Fit for Charity 2020 Announcement

Monthly's Pope Intentions


September 2020: Respect for the Planet's Resources

We pray that the planet's resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner.


CANCELLED DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020

Thông Báo Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020

Bổ Nhiệm Tuyên Úy Liên Đoàn Đa Minh Saviô

Kính gở: Quý Linh Mục Tuyên Úy Trung Ương/Liên Đoàn/Đoàn
Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Huynh Trưởng
Quý Đoàn Sinh các cấp

Liên Đoàn Đa Minh Saviô đã được Cha Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP, dìu dắt và hướng dẫn từ năm 2012. Trong tháng tám vừa qua Cha Hoàng Thanh Sơn đã thay đổi nhiệm sở và không còn làm việc mục vụ trong địa bàn của Liên Đoàn Đa Minh Saviô nữa. Xin cám ơn Cha Sơn đã đồng hành sát cánh với Liên Đoàn Đa Minh Saviô trong bảy năm qua.

Vì thế, chiếu theo trách nhiệm và quyền hạn do Nội Quy Chương III điều 24 và Chương IX điều 65.2.2 của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ quy định về việc bổ nhiệm Cha Tuyên Úy Liên Đoàn,

Tôi, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Toàn Quốc của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ trân trọng bổ nhiệm:

Cha Phaolô Đậu Đình Luyện, CSsR

làm Tuyên Úy cho Liên Đoàn Đa Minh Saviô để thay Cha Hoàng Thanh Sơn.

Xin cám ơn Cha Đậu Đình Luyện sẵn sàng đáp lại lời mời gọi và đảm nhận trách nhiệm trong Phong Trào. Nguyện xin tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành hồn xác trên Cha để Cha có được tràn đầy niềm vui và bình an trong phục vụ. :

Làm tại Washington DC ngày 13 tháng 09 năm 2019.

 • Trong tình yêu Chúa Thánh Thể,
 • Lm. F.X Nguyễn Thanh Bình, SVD
 • Tổng Tuyên Úy

CANCELED DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – Ánh Lửa 28 [C1 0247]

August 8 – 11, 2019

Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, và quý Huynh Trưởng thân mến,

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin gửi lời chào thân ái và bình an đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quy Trợ Tá, cùng tất cả quý anh chị em Huynh Trưởng trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chiếu theo các điều khoản trong Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I, được sự chấp thuận của cha Tuyên Úy Liên Đoàn và Ban Nghiên Huấn Trung Ương, nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin thông báo về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I “Ánh Lửa 28” với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Catoctin Mountain Park – Camp Round Meadow | 14840 Manahan Road, Sabillasville, MD 21780
 2. Thời Gian: Thứ Năm (5:00 PM) ngày 8 tháng 8 đến Chúa Nhật (1:00 PM) ngày 11 tháng 8 năm 2019
 3. Lệ Phí: $85 | Lệ phí trả qua hệ thống Venmo: TNTTLDDS hay PayPal: tntt.ldds@gmail.com Hoặc chi phiếu viết cho: Danuyen Lai)
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 9 tháng 6 năm 2019
 5. Điều Kiện: (1) 18 tuổi trở lên; (2) hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn; (3) có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy liên hệ; (4) trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
 6. Ghi Danh: Xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn.
 7. Liên Lạc: Tất cả các dự tuyển viên phải đăng ký với PT trên trang www.veym.net để lấy số thành viên. Thành viên trong LĐĐS xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn. Những thành viên ở nơi khác, xin gởi hồ sơ Đơn Tham Dự về email: bch@ldds.veym.net hoặc liên lạc với Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Sau khi nhận được đơn tham dự, Ban Huấn Luyện sẽ gửi chi tiết về bài tiền Sa Mạc cũng như hành trang cần thiết. Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào, Ban Chấp Hành Liên Đoàn rất mong quý cha Tuyên Úy cùng các Ban Chấp Hành Đoàn liên hệ cố gắng thúc đẩy và tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn tham dự và nhất là thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc Ánh Lửa 28 được thành công tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta đang thực hiện.

TM. Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô

 • Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
 • Liên Đoàn Trưởng

CANCELED DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Thiếu – Ánh Lửa 29 [[2T 0032]]

August 8 – 11, 2019

Kính thưa quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh và quý Huynh Trưởng thân mến,

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin gửi lời chào thân ái và bình an đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh cùng quý Huynh Trưởng các cấp trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chiếu theo các điều khoản trong Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II, được sự chấp thuận của cha Tuyên Úy Liên Đoàn và Ban Nghiên Huấn Trung Ương, nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô xin thông báo về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Thiếu “Ánh Lửa 29” với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Catoctin Mountain Park – Camp Round Meadow | 14840 Manahan Road, Sabillasville, MD 21780
 2. Thời Gian: Thứ Sáu (5:00 PM) ngày 9 tháng 8 đến Chúa Nhật (1:00 PM) ngày 11 tháng 8 năm 2019
 3. Lệ Phí: $85 | Lệ phí trả qua hệ thống Venmo: TNTTLDDS hay PayPal: tntt.ldds@gmail.com Hoặc chi phiếu viết cho: Danuyen Lai)
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 29 tháng 6 năm 2019
 5. Điều Kiện: (1) 19 tuổi trở lên; (2) đã có chứng chỉ Cấp I ít nhất là 3 tháng; (3) hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn; (4) có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy liên hệ.
 6. Ghi Danh: Xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn.
 7. Liên Lạc: Tất cả các dự tuyển viên phải đăng ký với PT trên trang www.veym.net để lấy số thành viên. Thành viên trong LĐĐS xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn. Những thành viên ở nơi khác, xin gởi hồ sơ Đơn Tham Dự về email: bch@ldds.veym.net hoặc liên lạc với Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Sau khi nhận được đơn tham dự, Ban Huấn Luyện sẽ gửi chi tiết về bài tiền Sa Mạc cũng như hành trang cần thiết. Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào, Ban Chấp Hành Liên Đoàn rất mong quý cha Tuyên Úy cùng các Ban Chấp Hành Đoàn liên hệ cố gắng thúc đẩy và tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn tham dự và nhất là thêm lời cầu nguyện cho Sa Mạc Ánh Lửa 29 được thành công tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta đang thực hiện.

TM. Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô

 • Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
 • Liên Đoàn Trưởng

ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN ĐAMINH SAVIÔ

May 25 - 27 2019

Kính Gởi: Quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và quý Đoàn Sinh các cấp,

Trích Yếu: Tin tức liên quan đến Đại Hội TNTT Liên Đoàn Đaminh Saviô

Trước tiên, con xin gởi lời chào thân ái và bình an trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể đến toàn thể quý thành viên. Tiếp theo, con thay mặt cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn xin thông báo về việc tổ chức Đại Hội TNTT Liên Đoàn Đaminh Saviô trong năm nay với những chi tiết sau đây:

 1. Chủ Đề: In His Image: Wonderfully Made (Psalms 139:14)
 2. Địa Điểm: Summit Lake Camp - 7610 Hampton Valley Rd, Emmitsburg, MD 21727
 3. Thời Gian: Thứ Bảy (9g00 sáng) 5/25/19 đến Thứ Hai (1g00 chiều) 5/27/19
 4. Lệ Phí: $110.00 mỗi tham dự viên. (Hạn chót nộp đơn là ngày 1 tháng 5)
 5. Điều Kiện: Thành viên từ Ngành Thiếu Nhi trở lên (10+ tuổi).
 6. Ghi Danh: Xin liên lạc với Đoàn Trưởng và ghi danh theo Đoàn.
 7. Liên Lạc: Đơn ghi danh và lệ phí xin gởi đến: Tr. Dan Uyen Lai

Kính mong quý cha Tuyên Uý và mọi người thu xếp thời gian để cùng tiến về Đại Hội Liên Đoàn Đaminh Saviô. Đây cơ hội họp mặt và kết thân để phát huy mối giây liên hệ thân thiết. Đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên trong Liên Đoàn được học hỏi và chia sẻ Lời Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể để thăng tiến đời sống thiêng liêng.

Xin mọi người xem Thư Thông Báo đính kèm để lấy đơn ghi danh và biết thêm chi tiết. Nhờ quý Đoàn Trưởng phổ biến đến tất cả các thành viên trong Đoàn.

Một lần nữa, kính chúc quý Cha và quý Trưởng được tràn đầy niềm vui và bình an của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,

 • Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
 • Liên Đoàn Trưởng

TĨNH TÂM Liên Đoàn Đaminh Savio

EPHATA III March 29 - 31 2019

Kính Gửi: Quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành

Trích yếu: V/v Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

Lời đầu tiên, Ban Chấp Hành Miền Trung Ðông xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, cùng toàn thể quý anh chị em Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ Trưởng Thành.

Ðược sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Miền và chiếu theo chương trình sinh hoạt năm 2019, nay Ban Chấp Hành Miền xin thông báo và kính mời quý Cha, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Truởng và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành đến tham dự kỳ Tĩnh Tâm Mùa Chay, Êphata III, với những chi tiết như sau:

 1. Đề Tài: Made Alive in Christ...(Ephesians 2:4-5)
 2. Linh Hướng: Sr. Ânna Pauline Phạm Khánh Vân, O.P.
 3. Thời gian: Thứ Sáu (7 PM) ngày 29 tháng 3 đến Chúa Nhật (2 PM) ngày 31 tháng 3 năm 2019
 4. Địa điểm: Camp Round Meadow @ Catoctin Mountain Park 14840 Manahan Rd, Sabillasville, MD 21780
 5. Lệ Phí: $75.00 mỗi tham dự viên (Hạn chót ghi danh là ngày 19 tháng 3)
 6. Liên Lạc: Đơn tham dự và lệ phí xin gởi đến: Tr. Dan Uyen Lai

Vì lợi ích chung, Ban Chấp Hành Miền tha thiết mời gọi các BCH Ðoàn cố gắng khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện giúp các Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Truởng và Hiệp Sĩ Trưởng Thành đến tham dự kỳ tĩnh tâm này.

Ðây là cơ hội để các thành viên lãnh đạo có thời gian thăng tiến đời sống tâm linh, chỉnh đốn cuộc sống cá nhân và tu luyện tinh thần đạo đức. Ngoài ra, đây cũng là dịp tốt để mọi người quây quần cùng nhau học hỏi, chia sẻ và hâm nóng lại tinh thần phục vụ nhằm giúp đoàn và các em một cách hữu hiệu hơn.

Nhân dịp mừng Đại Lễ Giáng Sinh sắp đến, cùng với Cha Tuyên Uý Miền, Ban Chấp Hành Miền xin kính chúc quý Cha Tuyên Uý và toàn thể quý thành viên một Mùa Giáng Sinh an bình và một Năm Mới chứa chan hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,

 • Thay mặt Ban Chấp Hành Miền,
 • Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
 • Chủ Tịch Miền

© 2020 TNTT LDDS | Member of Pope's Worldwide Prayer Network